Featured News
Tomorrow's front pages

Tomorrow's front pages

HERE are this week’s front pages for the Aberystwyth, South Ceredigion, Cardigan & Newcastle Emlyn and Machynlleth & Llanidloes editions.

in Promotion 0

Talgarreg

Talgarreg

Capel y Fadfa

DDYDD Sul nesaf cynhelir Oedfa Undebol yn Hen Gapel Llwynrhydo-wen am 2yp yng ngofal y Parch Wyn Thomas.

in Community News 0

New Quay

New Quay

Eglwysi Annibynnol

ROEDD yn braf cael croesawu criw o ardal Crymych atom i Gapel Nanternis i gynnal yr oedfa ar ddydd Sul, 15 Mai.

in Community News 0

Llwyncelyn

WI

ON TUESDAY, 3 May, members vis-ited the Gomer Press at Llandysul for a conducted tour of the press.

in Community News 0

Ceredigion Hockey League

Ceredigion Hockey League

On Sunday, 24 April, two teams from the Ceredigion Hockey League made sporting history by playing in the Welsh Challenge Cup final in Sophia Gardens, Cardiff.

in Community News 0

More News
Latest Sport
More Sport